Topforsport s.r.o: Πολιτική απορρήτου

Οι παρακάτω καθορισμένοι κανόνες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εφαρμόζονται στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Topforsport s.r.o, ID 292 13 291, με έδρα στην οδό Lazaretní 4298/11a, 615 00 στο Μπρνο της Τσεχίας, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Επιχειρήσεων που διαχειρίζεται το Περιφερειακό Δικαστήριο στο Μπρνο, τομέας C, Αρ. 66187 (εφεξής καλούμενη "Topforsport s.r.o"). Αυτοί οι κανόνες ισχύουν για όλες τις δραστηριότητες του ηλεκτρονικού καταστήματος που λειτουργεί υπό την Topforsport s.r.o - WePlayVolleyball.gr (εφεξής αναφερόμενα συλλογικά ως ηλεκτρονικά καταστήματα ή ηλεκτρονικό κατάστημα) και τα σχετικά μέρη τους εφαρμόζονται στην αλληλεπίδραση με τους πελάτες και σε φυσικά καταστήματα που διαχειρίζεται η Topforsport s.r.o.

Η Topforsport s.r.o είναι διαχειριστής προσωπικών δεδομένων των πελατών της και των διαδικτυακών χρηστών της, καθώς και των πελατών των φυσικών καταστημάτων της, όπως ορίζεται από τον Νόμο για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και τους σχετικούς κανονισμούς.

Διεύθυνση αποστολών: Lazaretní 4298/11A, 615 00 Brno-Židenice

Τηλέφωνο: +302111996496

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:info@weplayvolleyball.gr

Η πολιτική απορρήτου ισχύει για τους πελάτες και τους χρήστες των διαδικτυακών καθώς και των φυσικών καταστημάτων της Topforsport s.r.o, που είναι φυσικά πρόσωπα.

1. Λογαριασμός χρήστη

Μπορείτε να εγγραφείτε σε κάθε ένα από τα ηλεκτρονικά καταστήματα που λειτουργούν υπό την Topforsport s.r.o ως νέος πελάτης/χρήστης και να αποκτήσετε μια σειρά από οφέλη. Στη φόρμα εγγραφής, πρέπει να εισαγάγετε τα απαιτούμενα στοιχεία, κυρίως όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και διεύθυνση e-mail. Μόλις υποβληθούν και επιβεβαιωθούν αυτά τα στοιχεία μέσω email, ο λογαριασμός χρήστη θα δημιουργηθεί. Μ' αυτόν τον τρόπο, παρέχετε στην Topforsport s.r.o τα προσωπικά σας δεδομένα και συμφωνείτε με την επεξεργασία τους σύμφωνα με τις πληροφορίες που λάβατε κατά τη συμπλήρωση και υποβολή της φόρμας εγγραφής.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον λογαριασμό χρήστη, πρέπει να επιλέξετε όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Παρακαλούμε επιλέξτε με σύνεση για να αποτρέψετε τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση από τρίτους. Κάνουμε ό, τι καλύτερο μπορούμε για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά όταν χρησιμοποιούνται τα σωστά δεδομένα σύνδεσης, δεν μπορούμε να επαληθεύσουμε περαιτέρω εάν πρόκειται πραγματικά για εσάς που συνδέεστε. Εάν τα δεδομένα σύνδεσής σας καταχραστούν, το άτομο που τα καταχράστηκε αποκτά πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που καταχωρήθηκαν κατά τη διάρκεια της εγγραφής. Κρατήστε τα στοιχεία σύνδεσης μυστικά. Σε αντίθετη περίπτωση, η Topforsport s.r.o δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν κακή χρήση του λογαριασμού χρήστη ή των δεδομένων που περιέχει, από τρίτο μέρος.

Οι πληροφορίες που παρέχονται κατά την εγγραφή πρέπει να είναι αληθείς και πλήρεις. Οποιοσδήποτε λογαριασμός δημιουργηθεί βάσει αναληθών ή ελλιπών δεδομένων, μπορεί να ακυρωθεί χωρίς καμία αποζημίωση και το ίδιο ισχύει για οποιονδήποτε λογαριασμό χρήστη, μέσω του οποίου θα παραβιαστούν οι νομικοί κανονισμοί ή οι καλοί τρόποι. Σε περίπτωση αλλαγής των δεδομένων σας, συνιστάται να τα διορθώσετε απευθείας στον λογαριασμό χρήστη ή να ενημερώσετε σχετικά, οποιαδήποτε από τις παραπάνω επαφές.

2. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Με τη συμπλήρωση μιας παραγγελίας, τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη, την εγγραφή στο newsletter μας, τον σχολιασμό και την αξιολόγηση των προϊόντων μας ή την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση αγοράς, παρέχετε στην Topforsport s.r.o ορισμένα προσωπικά σας δεδομένα. Όπως ενημερώνεστε κατά την εισαγωγή των προσωπικών σας δεδομένων, κατά τα περισσότερα από αυτά τα βήματα δίνετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των παρεχόμενων προσωπικών δεδομένων στον δεδομένο βαθμό και για δεδομένους σκοπούς, στις περισσότερες περιπτώσεις, μέχρι να εκφράσετε να εκφράσετε την εναντίωσή σας στην εν λόγω επεξεργασία. Πρέπει πάντα να έχουμε έναν νόμιμο λόγο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Όταν εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο και δημιουργήσετε έναν λογαριασμό χρήστη χωρίς να παραγγείλετε κανένα προϊόν, η συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, τα οποία χορηγείτε υποβάλλοντας τα προσωπικά δεδομένα που έχετε εισαγάγει και κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο στο e-mail επιβεβαίωσης, αποτελεί τέτοιο νόμιμο λόγο. Εάν καταχωρήσετε αυτά τα δεδομένα κατά την παραγγελία, την επιστροφή ορισμένων προϊόντων ή την υποβολή αξίωσης/παραπόνου, ο νόμιμος λόγος για την επεξεργασία τους είναι το γεγονός ότι χρειαζόμαστε τα δεδομένα για να συνάψουμε μια σύμβαση αγοράς και να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από αυτήν. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να επεξεργαστούμε ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα (π.χ. τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (e-mail)) σύμφωνα με το έννομο συμφέρον μας, κυρίως με στόχο την ανάπτυξη, την προώθηση και την βελτίωση της επιχείρησής μας.

Κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ενεργούμε σύμφωνα με τον ισχύοντα Νόμο στην Τσεχία, κυρίως με τη Νομοθετική Πράξη υπ'αριθμ. 101/2000 Coll. περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως τροποποιήθηκε, και με τη διάταξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) υπ'αριθμ. 2016/679 περί προστασίας των φυσικών προσώπων σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και με την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών των δεδομένων και με την ακύρωση της Οδηγίας αριθ. 95/46/ΕΚ (εφεξής καλούμενη Οδηγία).

2.1 Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Προσωπικά δεδομένα είναι οι πληροφορίες που μας παρέχετε κατά τη συμπλήρωση μιας παραγγελίας, την εγγραφή ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα σε κάποιο/-α από τα ηλεκτρονικά καταστήματα που λειτουργούν υπό την Topforsport s.r.o ή αυτοπροσώπως στο φυσικό μας κατάστημα. Τα προσωπικά δεδομένα αναφέρονται σε κάθε πληροφορία που προσδιορίζει ή μπορεί να ταυτοποιεί ένα συγκεκριμένο άτομο. Τα προσωπικά δεδομένα αφορούν κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, όνομα και επώνυμο, φωτογραφίες, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση ή αριθμό τηλεφώνου. Τα προσωπικά δεδομένα μπορεί επίσης να είναι λιγότερο συνηθισμένα δεδομένα, όπως αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση ενός συγκεκριμένου προσώπου.

Λαμβάνουμε ορισμένα δεδομένα αυτόματα όταν επισκέπτεστε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, όπως διεύθυνση IP, τύπος προγράμματος περιήγησης, συσκευή και λειτουργικό σύστημα, διάρκεια και πόσες φορές είχατε πρόσβαση στη διεπαφή ιστού, πληροφορίες που αποκτήθηκαν μέσω cookies και άλλες παρόμοιες πληροφορίες. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ενδέχεται να λάβουμε αυτά τα άλλα δεδομένα ακόμη και αν δεν δημιουργήσετε λογαριασμό χρήστη και ανεξάρτητα από το αν κάνετε αγορά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή όχι. Αυτά τα άλλα δεδομένα μας βοηθούν να εντοπίσουμε τα cookies. Σας ενημερώσαμε για την χρήση των cookies αμέσως μετά την άφιξή σας στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

Δεν έχει καμία διαφορά αν παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα στο Διαδίκτυο ή κατά την παραγγελία στο κατάστημά μας. Εάν μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό την παραγγελία προϊόντων ή την προσωπική παράδοσή τους στους υπαλλήλους μας, οι ακόλουθες πληροφορίες ισχύουν για εσάς.

2.2 Πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα; ​​

Χρησιμοποιώντας τα προσωπικά σας και άλλα δεδομένα, σας παρέχουμε πρόσβαση στον λογαριασμό χρήστη σας και σε σχετικά πλεονεκτήματα ενώ είστε ενεργοί στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Τα δεδομένα είναι επίσης απαραίτητα για εμάς εάν παραγγείλετε προϊόντα από εμάς, ώστε να γνωρίζουμε με ποιον συνάπτουμε τη σύμβαση, πού θα στείλουμε τα προϊόντα και με ποιον θα επικοινωνήσουμε εάν χρειαστεί.

Επίσης, τα δεδομένα χρησιμοποιούνται περαιτέρω για επικοινωνία σχετικά με τη διαχείριση του λογαριασμού χρήστη σας και για υποστήριξη χρηστών. Τα δεδομένα ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης της συμπεριφοράς των χρηστών που φτάνουν στον ιστότοπο των ηλεκτρονικών καταστημάτων που διαχειρίζεται η Topforsport s.r.o

Τα δεδομένα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς σκοπούς, όπως και για σκοπούς μάρκετινγκ, δηλαδή για τη διαχείριση μιας βάσης δεδομένων πελατών, εγγεγραμμένων χρηστών και συνδρομητών στο ενημερωτικό δελτίο μας και προσφορών προϊόντων και υπηρεσιών. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν με αυτόν τον τρόπο για αόριστο χρονικό διάστημα, εκτός εάν υποβληθεί ένσταση ή ληφθεί αίτημα διαγραφής των δεδομένων, όπως εξηγείται παρακάτω. Με την παραγγελία ή τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη, εκφράζετε τη συγκατάθεσή σας για τη λήψη εμπορικών μηνυμάτων σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχουμε πριν από την υποβολή των προσωπικών σας δεδομένων.

Η συγκατάθεση για τη λήψη εμπορικών μηνυμάτων και μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας, ή κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο που παρέχεται στο εμπορικό μήνυμα.

2.3 Πώς διαχειριζόμαστε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η Topforsport s.r.o είναι διαχειριστής προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον Νόμο για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων καθώς και με την Οδηγία, και έχει καταχωρηθεί στο Τσεχικό Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με αριθμό 00038046.

Δικαιούμαστε να εξουσιοδοτήσουμε ένα τρίτο μέρος να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας και άλλα δεδομένα ως επεξεργαστή. Ο επεξεργαστής είναι το μέρος στο οποίο μεταβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τον σκοπό που καθορίζουμε και αυτό το άτομο μπορεί να χειριστεί τα δεδομένα μόνο με τον τρόπο που καθορίζουμε. Ο επεξεργαστής ενδέχεται να αποτελεί αντικείμενο που επιτελεί την αποθήκευση δεδομένων, όπου διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται μέσω ολοκληρωμένων συμφωνιών, θα υποβάλλονται σε επεξεργασία για μια περίοδο απαραίτητη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση αγοράς και προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τόσο του αγοραστή όσο και του πωλητή μπορούν να ασκηθούν και να εκπληρωθούν. Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για αυτούς τους λόγους,υποβάλλονται σε επεξεργασία για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα 10 έτη από την ημέρα που ολοκληρώθηκε η σύμβαση αγοράς. Εάν τα προσωπικά δεδομένα υποβληθούν σε επεξεργασία με βάση την εγγραφή για εγγραφή σε ενημερωτικό δελτίο ή τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη, τα δεδομένα θα υποστούν επεξεργασία μόνο έως ότου αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για αυτούς τους σκοπούς ή μέχρι να μας ενημερώσετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ότι δεν επιθυμείτε πλέον την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία σε ηλεκτρονική μορφή, με αυτοματοποιημένο τρόπο ή σε έντυπη μορφή με μη αυτοματοποιημένο τρόπο.

2.4 Σε ποιον διαβιβάζονται τα προσωπικά δεδομένα; ​​

Δεν μεταβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε κανένα άλλο μέρος χωρίς να σας ενημερώσουμε όταν τα λαμβάνουμε από εσάς, εκτός εάν προκύπτει σαφώς από τη φύση του σκοπού για τον οποίο προβλέπεται ότι πρέπει να διαβιβασθούν. Αυτά τα άλλα μέρη μπορεί να είναι συνεργαζόμενες μεταφορικές εταιρείες και άτομα που εμπλέκονται στην παράδοση ή την παροχή της υπηρεσίας. Αυτά τα άτομα θα λάβουν τα προσωπικά σας δεδομένα στον ελάχιστο βαθμό που απαιτείται για την παράδοση των προϊόντων ή την παροχή της υπηρεσίας. Εάν χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ, ενδέχεται να τα διαβιβάσουμε σε εξωτερικά συνεργαζόμενο μέρος, που έχει αναλάβει αυτές τις αρμοδιότητες για λογαριασμό μας. Ωστόσο, πάλι μόνο στο βαθμό που απαιτείται για την παρεχόμενη υπηρεσία μάρκετινγκ.

2.5 Τα δικαιώματά σας που σχετίζονται με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε πολλά δικαιώματα που μπορείτε να ασκήσετε έναντι του διαχειριστή των προσωπικών σας δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Topforsport s.r.o και το δικαίωμα να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία (σχετικά με τον σκοπό της επεξεργασίας, σχετικά με το ποιά δεδομένα που σας αφορούν υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς, σχετικά με τις πηγές και τους αποδέκτες αυτών των δεδομένων). Αυτές οι πληροφορίες θα σας παρέχονται αμέσως κατόπιν αιτήματος, ακριβώς όπως μια δήλωση σχετικά με το εάν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σχετικά μ' εσάς. Για την παροχή των πληροφοριών, δικαιούμαστε να ζητήσουμε επαρκή αποζημίωση που δεν θα υπερβαίνει το κόστος παροχής των πληροφοριών.

Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση ή τη διαγραφή λανθασμένων ή μεταγενέστερα μεταβληθέντων προσωπικών δεδομένων. Έχετε επίσης το δικαίωμα να προβάλλετε ένσταση κατά της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Με βάση το γραπτό αίτημά σας, θα αφαιρέσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από τη βάση δεδομένων. Η αίτηση διαγραφής των προσωπικών δεδομένων θα πρέπει να βασίζεται σε ορισμένους από τους λόγους που ορίζονται στο Άρθρο 17, Παράγραφος 1 της Οδηγίας. Μέχρι να λάβουμε απόφαση σχετικά με το αίτημά σας για διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε να περιορίσουμε τη χρήση αυτών των δεδομένων.

Εάν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα με βάση τη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε αυτήν τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή. Η απόσυρση αυτή σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσης.

Σε περίπτωση που επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με βάση το έννομο συμφέρον μας, έχετε το δικαίωμα να προβάλλετε ένσταση για τέτοια επεξεργασία και θα αναστείλουμε την επεξεργασία μέχρι να αποδείξουμε ότι υπάρχουν σοβαροί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία. Εάν το έννομο συμφέρον μας είναι το άμεσο μάρκετινγκ, η αντίρρηση θα τερματίσει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για αυτόν τον σκοπό.

Εάν ο νομικός λόγος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι το γεγονός ότι δώσατε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία και αυτό γίνεται αυτόματα, π.χ. με την αυτόματη αποθήκευση των δεδομένων σε μια βάση δεδομένων όταν αυτά παρέχονται σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε να σας παράσχουμε αυτά τα δεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή με σκοπό τη διαβίβαση των δεδομένων σε άλλον διαχειριστή.

Εάν υποψιάζεστε ότι η εταιρεία μας ή ο επεξεργαστής προσωπικών δεδομένων επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σε σύγκρουση με το Γραφείο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή την Οδηγία, έχετε τις ακόλουθες επιλογές:

  • μπορείτε να ζητήσετε εξηγήσεις από εμάς ή τον επεξεργαστή
  • μπορείτε να ζητήσετε από εμάς ή τον επεξεργαστή να διορθώσει μια τέτοια κατάσταση, κυρίως εάν πρόκειται για αποκλεισμό, διόρθωση, προσθήκη πληροφοριών ή κατάργηση προσωπικών δεδομένων
  • μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία για τέτοια συμπεριφορά στο Γραφείο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο επεξεργασίας, ωστόσο, έχετε το δικαίωμα να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες αρχές, κυρίως το Γραφείο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.uoou.cz), το οποίο εποπτεύει την προστασία των προσωπικών δεδομένων στην Τσεχία. Αυτή η διάταξη δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση το δικαίωμά σας να επικοινωνήσετε απευθείας με αυτό το Γραφείο.

3. Περαιτέρω πλαίσιο χρήσης των ηλεκτρονικών καταστημάτων Topforsport s.r.o.

3.1 Τι είναι τα cookies και πώς συναινείτε στη χρήση τους?

Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή σε άλλη ηλεκτρονική συσκευή κάθε επισκέπτη ενός ηλεκτρονικού καταστήματος, τα οποία επιτρέπουν, για παράδειγμα, την ανάλυση του τρόπου με τον οποίο το χρησιμοποιούν οι επισκέπτες. Οι ιστότοποι που έχουν αποθηκεύσει cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας θα είναι σε θέση τότε να διαπιστώσουν αν έχετε επισκεφθεί τον ιστότοπο ξανά, αν έχετε αντικείμενα στο καλάθι σας ή μια φόρμα σε εξέλιξη ή αν έχετε συνδεθεί.

Την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε στον ιστότοπό μας, θα εμφανιστεί ένα banner με cookies που θα σας καλεί να συναινέσετε στη χρήση cookies στον ιστότοπό μας. Με βάση τη συγκατάθεσή σας, χρησιμοποιούμε cookies ανάλυσης και μάρκετινγκ για να μπορέσουμε να βελτιστοποιήσουμε τον ιστότοπο και να σας προσφέρουμε σχετικά διαφημιστικά μηνύματα. Είναι δική σας επιλογή εάν αποδέχεστε αυτά τα cookies και άλλες παρόμοιες τεχνικές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, είτε επιλέγοντας το κουμπί "Αποδοχή όλων" στη γραμμή cookies, είτε ρυθμίζοντας τις συναινέσεις σας για τα cookies σύμφωνα με τις προτιμήσεις και τις ανάγκες σας, παρέχοντας τις συναινέσεις σας στις πιο λεπτομερείς ρυθμίσεις. Μπορείτε να αλλάξετε τις συναινέσεις που έχετε ήδη δώσει με τον ίδιο τρόπο ανά πάσα στιγμή (π.χ. μέσω ενός συνδέσμου στο υποσέλιδο της σελίδας ή στις πιο λεπτομερείς ρυθμίσεις), ενώ η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει της συγκατάθεσης που δόθηκε πριν από την ανάκλησή της.

3.2 Μπορείτε να αποτρέψετε συνολικά την αποθήκευση των cookies στον υπολογιστή σας;

Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση των cookies στο κέντρο προτιμήσεων, όπως περιγράφεται παραπάνω, ή επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείτε. Εν προκειμένω, ίσως επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείτε. Με την πλήρη απόρριψη της χρήσης των cookies στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήρως όλες τις λειτουργίες που είναι συνήθως διαθέσιμες στις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος. Ορισμένα από τα cookies είναι απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία τους. Έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε αυτά τα απαραίτητα cookies χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας, γι' αυτό και δεν υπάρχει επιλογή στο κέντρο προτιμήσεων για την απόρριψή τους. Ωστόσο, είμαστε υποχρεωμένοι να σας ενημερώσουμε για τη χρήση αυτών των cookies, κάτι που έχουμε κάνει μέσω της μπάρας cookies και του παρόντος εγγράφου.

3.3 Κατηγορίες cookies

Χρησιμοποιούμε τις ακόλουθες κατηγορίες cookies στον ιστότοπό μας:

Λειτουργικά cookies
Η συλλογή και αποθήκευση αυτών των cookies μας βοηθά να διασφαλίσουμε τη σωστή βασική λειτουργία του ιστοτόπου μας. Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητη, για παράδειγμα, για τη διασφάλιση της διαδικασίας εγγραφής, της σύνδεσης, για την ασφάλεια του ιστοτόπου έναντι επιθέσεων, για τη βελτίωση της λειτουργικότητας του ιστοτόπου, την προσαρμογή της λειτουργικότητας, την παρακολούθηση της ταχύτητας φόρτωσης της σελίδας κ.λπ. Χωρίς αυτά τα δεδομένα, ο ιστότοπος δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά και ως εκ τούτου δεν μπορείτε να αρνηθείτε την χρήση τους.

Αναλυτικά cookies
Τα αναλυτικά cookies μας επιτρέπουν να λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα των χρηστών κατά τη διάρκεια του χρόνου στον ιστότοπό μας, γεγονός που μας επιτρέπει να βελτιώνουμε τον ιστότοπό μας σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες επιστρέφουν με την πάροδο του χρόνου, από πού προέρχονται, ποιες είναι οι αγαπημένες τους σελίδες και πώς αλληλεπιδρούν με τα διάφορα στοιχεία και χαρακτηριστικά του ιστοτόπου μας.

Cookies Μάρκετινγκ
Η επεξεργασία δεδομένων από τα cookies μάρκετινγκ μας επιτρέπει να σας εμφανίζουμε τις διαφημίσεις μας σε άλλους ιστότοπους. Χρησιμοποιούνται επίσης για την παρακολούθηση των διαφημίσεων στις οποίες κάνετε κλικ ή των ενεργειών στις οποίες προβαίνετε αφού κάνετε κλικ σε μια διαφήμιση. Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων μας επιτρέπει επίσης να δημιουργούμε και να προβάλλουμε διαφημίσεις προσαρμοσμένες σε εσάς.